Reviewers

Рецензенти журналу «Університети і лідерство»

Базелюк Наталія – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу науково-організаційної та кадрової роботи Інституту вищої освіти НАПН України.

Базелюк Олександр – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України.

Білан Тетяна – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Бульвінська Оксана – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Глушко Тетяна – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Горпинич Ольга – доцент кафедри економіки підприємств та соціальних технологій Державного університету телекомунікацій.

Гузар Олена – кандидат філологічних наук, доцент, зав. кафедри філологічних дисциплін початкової освіти Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Костючков Сергій – доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського державного університету

Крохмаль Наталія – кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Курбатов Сергій  -  доктор філософських наук, старший науковий співробітник, професор кафедри соціології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Лакушка Наталія – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Київського національного університету будівництва та архітектури.

Левкулич Василь – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії Ужгородського національного університету.

Паламарчук Ольга – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України.

Петрів Оксана – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Поліщук Олександр – доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Рябченко Володимир – доктор філософських наук, старший науковий співробітник, заслужений працівник народної освіти України, завідувач відділу взаємодії університетів та суспільства Інституту вищої освіти НАПН України.

Скиба Юрій – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України.

Слюсар Вадим, доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Трима Катерина – кандидат політичних наук, старший  науковий співробітник відділу взаємодії університетів та суспільства Інституту вищої освіти НАПН України.

Ярошенко Ольга – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПНУ, головний науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки, Інституту вищої освіти НАПН України.