Етичні принципи

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ РЕЦЕНЗУВАННЯ І РЕДАГУВАННЯ СТАТЕЙ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «УНІВЕРСИТЕТИ І ЛІДЕРСТВО!

Стосунки між авторами, редакцією й рецензентами ґрунтуються на засадах академічної доброчесності, об’єктивності оцінювання та пріоритету якості досліджень.

Ми керуємося принципами Code of Conduct for Editors, створеного  Committee of Publication Ethics (COPE), зокрема

FAIR PLAY

Рукописи мають оцінюються на підставі їхньої наукової якості, незалежно від до раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичних поглядів автора.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКТОРІВ

Головний редактор керується політикою редколегії журналу й радиться з іншими редакторами та рецензентами щодо рішення про публікацію.

РЕДАКТОРИ

 • мають всі повноваження відхилити / прийняти статтю, керуючись об'єктивними науковими критеріями й висновками рецензентів;
 • гарантують якість матеріалів, які вони публікують;
 • повинні виявляти будь-які конфлікти інтересів;
 • забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується представлених рукописів;
 • обстоювати свободу наукового самовираження.

Якщо редактори мають підозри щодо автентичності, оригінальності чи етичної коректності статті, її оприлюднення відкладається до того часу, коли всі сумніви дістануть остаточне з’ясування. Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів редактори не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Автори повинні

 • переконатися, що їхні твори є справді оригінальними;
 • зробити істотний внесок у дослідження (якщо одна стаття має кілька авторів);
 • підтвердити, що рукопис раніше не було опубліковано в іншому місці й що в даний час його не подано на розгляд в інше видання;
 • позначити всі джерела, використані в роботі над рукописом;
 • повідомити про будь-які істотні конфлікти інтересів, що можуть вплинути на оцінку їхніх рукописів.

Інформація, отримана авторами приватно (в розмовах, листуванні чи в обговоренні з третіми особами) не повинна використовуватися або розголошуватися без явного письмового дозволу від джерела. Подаючи статтю на розгляд Редколегії, автори погоджуються з тим, що їхня праця, у разі оприлюднення буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Рецензенти повинні:

 • повідомляти редакцію про будь-які конфлікти інтересів, що можуть визначати їхні висновки;
 • зберігати конфіденційність інформації, що стосується рукопису;
 • бути об'єктивними й конструктивними у своїх відгуках.

Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів рецензенти не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ПЛАГІАТУ

Журнал Університети і лідерство  приймає до публікації статті, які не були опубліковані раніше.

Редакційна колегія відхиляє рукописи, в яких виявила плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, пропонує автору переписати текст або зробити відповідні посилання.

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом.

Кожен рукопис захищено авторським правом після його публікації. Таким чином, автор не може копіювати власний матеріал для нового. Виключення може бути при цитуванні коротких фраз автора з власної роботи із розміщенням відповідних посилань.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Міжнародний науковий журнал Університети і лідерство  є виданням з відкритим доступом. А це означає, що весь зміст є вільно доступним, безкоштовним для користувача або його/її установи. Люди можуть читати, завантажувати, копіювати, або робити посилання на повні тексти статей в цьому журналі, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора. Це здійснюється відповідно до визначеної BOAI (Будапештська ініціатива щодо відкритого доступу) політики відкритого доступу.

Автор, що подає статтю для публікації, гарантує, що робота не є порушенням будь-якого існуючого авторського права.

До статей застосовуються права, позначені в ліцензії Creative Commons Attribution (CC BY). Будь ласка, переконайтеся, що правовласник сторонніх авторських матеріалів, які ви використовуєте у статті, надав вам дозвіл на публікацію цих матеріалів у рамках відповідних умов ліцензії, або відповідним повідомленням.

ПОЛІТИКА ОПЛАТИ

Розміщення статей авторів в журналі, а також доступ до архіву випусків журналу, є безкоштовними.