ISSN 2520-6702
Рік заснування: 2015
Засновники: Інститут вищої освіти НАПН України; Національний авіаційний університет

Тематика: Розвиток лідерського потенціалу університетів; Розвиток лідерства для освіти, державного управління, підприємництва.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України (протокол № 6 від 30 травня 2019)

Опубліковано: 2019-10-21

Забезпечення якості вищої освіти

Особистість студента та соціокультурне середовище університету