ISSN 2520-6702
Рік заснування: 2015
Засновники: Інститут вищої освіти НАПН України; Національний авіаційний університет

Тематика: Розвиток лідерського потенціалу університетів; Розвиток лідерства для освіти, державного управління, підприємництва.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України (протокол № 11 від 27 грудня 2019)

Опубліковано: 2018-12-30

Особистість студента та соціокультурне середовище університету