The model of training foreign higher education students at V.N. Karazin Kharkiv National University

Keywords: aspects and levels of models, foreign higher education applicants, intercultural education system

Abstract

The problems of developing a model of training of foreign higher education applicants at the VN Kharkiv National University. Karazin. Coordination of educational, scientific, methodological and educational work in order to ensure a high level of training of foreigners is carried out by the Educational and Scientific Institute of International Education. The scientific novelty of the research is that according to the tasks of teaching foreigners receiving higher education in Ukrainian HEIs, the scientific and methodological and cultural bases of designing the intercultural academic educational system have been determined, the process of modeling of educational and vocational training of educational migrants has been systematized, and characteristically characterized. , axiological, socio-cultural, adaptation), which form the basis of professional training of specialists of higher qualification, educational process, academic hell tion of the terms of study at a foreign university, cultural literacy. The stages of realization of tasks of vocational training of educational migrants (preparatory, university), levels of university model corresponding to modern educational levels (bachelor's, master's, training of doctors of philosophy) are determined. The functions of the educational language, which plays the role of educational discipline, the basis of professional, cultural personal development and continuous education of future specialists throughout life, are defined, the process of formation of communicative competence of different categories of educational migrants according to standardized requirements to the level of Ukrainian language by the Ukrainian language is described. The educational process at the university is characterized as an important factor in the adaptation of foreigners to the conditions of non-native educational and socio-cultural environment, describes the main forms and means of non-auditory cultural and educational work.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Natalia Ushakova , Institute of International Education for Study and Research, V.N.Karazin Kharkiv National University

Doctor of Pedagogics, Full Professor, Head of the LanguageTraining Department1

Svitlana Domnich , Institute of International Education for Study and Research, V.N.Karazin Kharkiv National University

PhD in Philosophy, Assistant Professor, Language Training Department 1

Iryna Kushnir , Institute of International Education for Study and Research, V.N.Karazin Kharkiv National University

PhD in Pedagogy, Associate Professor, Associate Professor, Language Training Department 1

Oksana Trostynska , Institute of International Education for Study and Research, V.N.Karazin Kharkiv National University,

PhD in Philology, Associate Professor, Language Training Department 1

Iaroslava Chyrva , International Education Institute for Study and Research ofV.N.Karazin Kharkiv National University

PhD in Pedagogy, Leading Specialist of the Preparatory Department

References

Aleksyeyenko, T., Vasecka, L., & Kushnir, I. (2019). Navchannya profesijnogo dialogu: Likar – hvorij. [Professional Dialogue Training: Doctor – Patient]. Harkiv : HNU imeni V.N. Karazina. [In Ukrainian].

Bakirov, V., Ushakova, N., & Hizhnyak, L. (2017). Mizhkulturna komunikaciya v universiteti: istorichnij dosvid i vikliki suchasnosti. [Intercultural communication at the university: historical experience and challenges of the present]. Visnik Harkivskogo nacionalnogo universitetu imeni V. N. Karazina. Seriya «Sociologichni doslidzhennya suchasnogo suspilstva: metodologiya, teoriya, metodi», 39, 286–293. [In Ukrainian].

Bilyk, E. (2017). Socialno-pedagogicheskoe soprovozhdenie kak sredstvo povysheniya effektivnosti socializacii inostrannyh studentov v obrazovatelno-kulturnoj srede vysshego uchebnogo zavedeniya Ukrainy [Social and pedagogical support as a tool of increasing the effectiveness of socialization of foreign students in the educational and cultural environment of higher education in Ukraine]. N.I. Ushakova (red.), Akademicheskaya adaptaciya obrazovatelnyh migrantov v strane obucheniya: monografiya [Academic adaptation of educational migrants in the country of study]. H., 24–38. [In Ukrainian].

Bila kniga z mizhkulturnogo dialogu «Zhiti razom u rivnosti j gidnosti» [White Paper on Intercultural Dialogue «Living Together As Equals in Dignity»]. (2010). K. : Oranta. [In Ukrainian].

Bilik, O.(2014). Socializaciya inozemnih studentiv yak pedagogichna problema [Socialization of foreign students as a pedagogical problem]. Visnik Harkivskoyi derzh. akademiyi kulturi: zb. nauk. prac., 43, 281–289. [In Ukrainian].

Viddil mizhnarodnih program ta akademichnoyi mobilnosti [Department of International Programs and Academic Mobility]. Sajt Harkivskogo nacionalnogo universitetu imeni V.N. Karazina. Otrimano z https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/structure/international_relations _department/dipam. [In Ukrainian].

Domnich, S. (2014). K voprosu o vneauditornoj rabote v ramkah mezhkulturnoj kommunikacii [On the issue of extra-curricular work in terms of intercultural communication.]. Aktualni pitannya suchasnogo sociogumanitarnogo znannya : zb. materialiv V Mizhvuziv. nauk.-prakt. seminaru (m. Harkiv, 23 sichnya 2014 r.). Harkiv: Nac. aerokosm. un-t im. M.Ye. Zhukovskogo «HAI», 56–57. [In Ukrainian].

Zinchenko, V.M. (2017). Pozaauditorna robota – vazhlivij krok do dialogu kultur [Extra-curricular work is an important step to the dialogue of cultures]. Novitni tehnologiyi u vikladanni mov inozemnim studentam, 103-107. [In Ukrainian].

Koval, V.Yu. (2009). Sistema pozaauditornoyi diyalnosti studentiv vishih navchalnih zakladiv [System of extra-curricular activity of students of higher educational institutions]. Naukovi praci Doneckogo nacionalnogo tehnichnogo universitetu. Seriya: «Pedagogika, psihologiya, sociologiya», 6, 19–23. [In Ukrainian].

Polozhennya pro Navchalno-naukovij institut mizhnarodnoyi osviti HNU imeni V.N. Karazina [Regulation on Institute of International Education for Study and Research of V.N. Karazin Kharkiv National University]. Otrimano z https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/polozhenia-institut.pdf. [In Ukrainian].

Polozhennya pro organizaciyu osvitnogo procesu v HNU imeni V.N. Karazina [Regulation on organization of educational process in V.N. Karazin Kharkiv National University]. Otrimano z http://profkom.ua/normativni-dokumenti/polozhennya-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-harkivskomu-natsionalnomu-universiteti-imeni-v-n-karazina/ (Data zvernennya: 14.04.2019). [In Ukrainian].

Pravila prijomu na navchannya do Harkivskogo nacionalnogo universitetu imeni V.N. Karazina v 2019 roci [Rules of admission for education to V.N.Karazin Kharkiv national university in 2019]. Otrimano z https://www.univer.kharkov.ua/images/pravyla-2019-5.pdf (Data zvernennya: 02.10.2019). [In Ukrainian].

Pro viznannya takim, sho vtrativ chinnist, nakazu Ministerstva osviti i nauki Ukrayini vid 04 kvitnya 2006 roku № 260. Nakaz MON № 997 vid 18.08.2016 roku [By Order of the Ministry of Education and Science #997 dated August 18, 2016 “ On the recognition of the invalidity by the order #260 of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated April 04, 2006”]. Otrimano z http://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/52124/ (Data zvernennya: 15.03.2019). [In Ukrainian].

Proekt. Udoskonalenij standart. Ukrayinska mova yak inozemna. Rivni zagalnogo volodinnya ta diagnostika [Project. Enhanced standard. Ukrainian as a foreign language. Levels of general possession and diagnostics]. (2016). Otrimano z https://mon.gov.ua › 2016 › proekt-standartu-na-gromadske-obgovorennya (Data zvernennya: 02.09.2018). [In Ukrainian].

Umovi prijomu na navchannya do zakladiv vishoyi osviti Ukrayini v 2019 roci [Terms of admission for education to Ukrainian HEI]. Otrimano z https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf (Data zvernennya 02.10.2019). [In Ukrainian].

Ushakova, N. & Aleksyeyenko, T. (2019). Koncepciya movnoyi pidgotovki inozemnih zdobuvachiv vishoyi medichnoyi osviti (model 1 – anglomovna forma navchannya) [The conception of language training of applicants for higher medical education (model 1 – the English-language mode of study)]. Vikladannya mov u vishih navchalnih zakladah osviti na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zv’yazki. Harkiv, 34, 219–235. [In Ukrainian].

Ushakova, N. (2009). Uchebnik po yazyku obucheniya dlya inostrannyh studentov v rusle sovremennoj obrazovatelnoj paradigmy. Teoriya i praktika sozdaniya uchebnika po yazyku obucheniya dlya inostrannyh studentov vuzov Ukrainy: monografiya [Textbook on the language of education for foreign students in the context of a modern educational paradigm (Theory and practice of creating a textbook for foreign students at universities of Ukraine)]. Harkov. [In Ukrainian].

Ushakova, N. (2018). Napravleniya optimizacii akademicheskoj adaptacii obrazovatelnyh migrantov v vuzah Ukrainy [Ways of optimization of academic adaptation of educational migrants in Ukrainian higher educational institutions]. Gumanitarni problemi vishoyi osviti: zb. nauk. prac, 10, 87–94. [In Ukrainian].

Ushakova, N. (red.). (2017). Akademicheskaya adaptaciya obrazovatelnyh migrantov v strane obucheniya: monografiya [Academic adaptation of educational migrants in the country of study]. Harkov : HNU imeni V.N. Karazina. [In Russian].

Ushakova, N. (red.). (2017a). Ukrayinska mova: pidruchnik dlya inozemnih studentiv 1 kursu nefilologichnih specialnostej [Ukrainian language: textbook for first-year foreign students of non-philological specialities]. Harkiv. [In Ukrainian].

Ushakova, N. (red.). (2019). Mizhkulturna komunikaciya v universitetskomu osvitnomu prostori: monografiya [Intercultural communicaton in university educational area]. H. : HNU imeni V.N. Karazina. [In Ukrainian].

Ushakova, N., Aleksyeyenko, T., & Kushnir, I. (2018). Robocha programa disciplini «Ukrayinska mova za profesijnim spryamuvannyam» [The educational program of academic discipline «Ukrainian language of professional direction»]. Harkiv: HNU imeni V.N. Karazina. Otrimano z http://www-center.univer.kharkov.ua/lang/ua/anot.php [In Ukrainian].

Ushakova, N., Aleksyeyenko, T., Kushnir, I., & Petrenko, I. (2017). Paralel. Ukrayinska mova dlya pochatkivciv. Vstupnij kurs: navch. Posib [Parallel. Ukrainian language for Beginners. Introductory course]. Harkiv: Vidavnictvo HNU im. V.N. Karazina. [In Ukrainian].

Ushakova, N., Aleksyeyenko, T., Kushnir, I., & Petrenko, I. (2018). Paralel. Ukrayinska mova dlya pochatkivciv. Bazovij kurs: navch. Posib [Parallel. Ukrainian language for Beginners. Basic course]. Harkiv: Vidavnictvo HNU im. V.N. Karazina. [In Ukrainian].

Fakulteti [Schools]. Otrimano z http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments (data zvernennya 11.07.19) [In Ukrainian].

Yarmachenko, M. (red.). ( 2001). Pedagogichnij slovnik [Pedagogical dictionary]. K.: Pedagogichna dumka. [In Ukrainian].

Donchenko, M. (2004). Professional and pedagogical training of future teachers in extracurricular work in higher educational pedagogical institutions of Ukraine (the second half of the twentieth century) : Abstract dis. cand. ped. sc. : 13.00.01. Kh.. [In Ukrainian].

Havryliuk, O. (2013). The organization of extracurricular educational work of formation of communicative culture of future teachers (based on the course «foreign language, professionally directed»). Bulletin of the National Academy of State Border Service of Ukraine, 2, 83. [In Ukrainian].


Abstract views: 187
PDF Downloads: 212
Published
2019-11-20
How to Cite
Ushakova , N., Domnich , S., Kushnir , I., Trostynska , O., & Chyrva , I. (2019). The model of training foreign higher education students at V.N. Karazin Kharkiv National University. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (8), 32-48. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2019-8-2-32-48
Section
HIGHER EDUC. OF UA IN THE CONTEXT OF THE DEV. OF THE EU HIGHER EDUC. AREA