Університетське середовище та його вплив на розвиток особистості студента: актуалізація проблеми з позицій світоглядно-компетентнісного підходу

  • Volodymyr Ryabchenko
Ключові слова: особистість, студент, розвиток особистості студента, доброчесність, світоглядна компетентність, університетське середовище, врядування, демократизація, заклад вищої освіти

Анотація

У статті з позицій світоглядно-компетентнісного підходу актуалізовано проблему впливу університетського середовища на розвиток особистості студента. Обґрунтовано, що ця проблема є водночас і масштабною, і складною, і надзвичайно соціально значущою як на локальному, власне університетському рівні, так і на суспільному та глобальному рівнях. Вона потребує постійного розв’язання, оскільки кожне нове покоління студентів чимось несхоже на попередні. Перед кожним поколінням студентів на порозі їх самостійного трудового життя постають якісь нові виклики. У минулі епохи різниця у викликах перед випускниками університетів різних генерацій була несуттєвою й соціально незначущою. Нині ж такі зміни у викликах, на які мають адекватно відповідати фахівці з вищою освітою, помітні й можуть бути навіть разючими в межах не лише п’ятирічних циклів, що охоплюють студентське життя в університетському середовищі, а й між щорічними випусками.

Визначено світоглядну компетентність як здатність фахівців з вищою освітою бути відповідними власним світоглядом тим соціальним статусам і ролям, які вони обіймають і виконують. Звернуто увагу на те, що світоглядна компетентність є визначальною у загальній компетентності. Те, що сучасна цивілізація з прискоренням заглиблюється у глобальну екологічну кризу є підтвердженням браку світоглядної компетентності в осіб з вищою освітою. Адже вони є основними суб’єктами перетворення земного буття з допомогою розуму й найсучасніших надбань науково-технічного прогресу. Запропоновано усвідомлювати глобальну компетентність людства як його емерджентну та синергійну здатність призупинити глобальну екологічну кризу та забезпечити сталий розвиток земної цивілізації. Пояснено, що глобальна компетентність уможливиться лише тоді, коли її суб’єкти будуть керуватися у своїй життєдіяльності цінностями, які позитивно корелюють з принципами й засадами сталого розвитку. Прищепленню таких цінностей має сприяти університетське середовище, у якому особи як майбутні перетворювачі земного буття здобувають вищу освіту. Звернуто увагу на важливість формування базових засад світоглядної компетентності в особистості студента – це моральності та соціальної відповідальності. Доведено, що цього можна досягнути лише в умовах академічно доброчесного й демократичного університетського середовища. Обґрунтовано, що одним із дієвих засобів створення таких умов має стати запровадження в управління університетською діяльністю механізмів ефективного врядування. Акцентовано, що в багатьох вітчизняних закладах вищої освіти утвердився авторитаризм, який блокує свободу особистості, отже, розвитку в неї відповідальності. У несвободі вільного й відповідального громадянина не виховаєш. Хіба що раба.

Для розуміння й адекватного усвідомлення складності та багатогранності й надзвичайної соціальної значущості проблеми впливу університетського середовища на розвиток особистості студента в умовах викликів суспільного й глобального контекстів автором здійснено критичний аналіз можливостей вітчизняних закладів вищої освіти долати актуалізовану проблему крізь призму наступних суперечностей: 1) Розвитком технічного й соціального або науково-технічним прогресом і соціальною еволюцією; 2) Критеріями компетентності на локальних рівнях та вимогами до компетентності у глобальному вимірі; 3) Сучасною кризою класичних університетів і глобальними викликами техногенної цивілізації, які мають долати їхні випускники; 4) Девальвацією університетського статусу в українському суспільстві і нагальною потребою підвищення конкурентоспроможності України; 5) Віртуалізацією та віддаленням освітнього процесу від університетського середовища і всезростаючими вимогами до людськості в особистостях випускників університетів.

У процесі здійсненого критичного аналізу крізь призму зазначених суперечностей визначено виклики глобального, суспільного та університетського рівнів, на які мають компетентно відповідати особи з вищою освітою. Запропоновано ці виклики використовувати як своєрідну матрицю для оцінювання можливостей конкретного закладу вищої освіти готувати таких осіб і на підставі цього визначати його перспективу розвитку та існування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bakirov, V. (2012). Identichnist i sociokulturne priznachennya universitetiv u «suspilstvi znan». [Identity and sociocultural purpose of the universities within the «society of knowledge»]. Pedagogichna i psihologichna nauki v Ukrayini : zbirn. naukovih prac : v 5 t, T. 5, 108. (In Ukrainian).

Verner, I. (red.). (2018). Statistichnij shorichnik Ukrayini za 2017 rik. [2017 Statistical Yearbook of Ukraine]. Derzhavna sluzhba statistiki Ukrayini. Kiyiv: TOV «Vidavnictvo «Konsultant». (In Ukrainian).

Voloshuk, I. (uporyad). (2009). Realizaciya yevropejskogo dosvidu kompetentnisnogo pidhodu u vishij shkoli Ukrayini: materiali metodologichnogo seminaru APN Ukrayini. [Realization of the European experience of the competence approach in the high school of Ukraine: materials of the methodological seminar hold by the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine]. Kiyiv: Pedagogichna dumka. (In Ukrainian).

Gavrilishin, B. (2009). Do efektivnih suspilstv: Dorogovkazi v majbutnye: dop. Rimskomu Klubovi. [Towards to the Effective Societies: Road Guides to the Future: Extras. Rome Club]. (uporyad.) V. Rubcov. Vid. 3-tye, dopov. Kiyiv: Univ. Vid-vo PULSARI. (In Ukrainian).

Globalnyj rejting stran i territorij mira po pokazatelyu valovogo vnutrennego produkta. Rasschitan po metodike Vsemirnogo banka (The World Bank). [Global rating of countries and territories of the world by the indicator of gross domestic product. Calculated according to the World Bank method]. Gumanitarnye tehnologii. Analiticheskij portal. Otrimano z http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info. (In Ukrainian).

Grinevich, L. (2018, lyutij). Pro stan vprovadzhennya Zakonu Ukrayini «Pro vishu osvitu». [About the state of implementation of the Law of Ukraine «On Higher Education».]. Otrimano z https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/02/28/1/1.pdf. (In Ukrainian).

Gromadskij prostir. [Public space]. (17.12.2015). Otrimano z http://www.prostir.ua/?news=indeks-lyudskoho-rozvytku-2015-ukrajina-posidaje-81-e-mistse-sered-188-krajin. (In Ukrainian).

Zakon Ukrayini «Pro vishu osvitu» [Law of Ukraine on higher education] (2014). № 1556-VII. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (In Ukrainian).

Zapasi prirodnih resursiv vicherpuyutsya. [Reserves of natural resources are being exhausted.]. Onlajn biblioteka Tovaristva «Vartova-bashta». Otrimano z https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/102005002. (In Ukrainian).

Znelisnennya. [Deforestation]. Vilna enciklopediya VikipediYa. Otrimano z https://uk.wikipedia.org/wiki /%D0%97%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D0% BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F. (In Ukrainian).

Korablin, S. (2015, 22 serpnya). Za roki nezalezhnosti Ukrayina vstanovila svitovij rekord z padinnya VVP. [Over the years of independence, Ukraine has set a world record for the fall of the GDP ]. ZN,UA. Otrimano z https://dt.ua/ECONOMICS/za-roki-nezalezhnosti-ukrayina-vstanovila-svitoviy-rekord-z-padinnya-vvp-182422_.html. (In Ukrainian).

Lisovij, V. Gumanitarni nauki. Enciklopediya suchasnoyi Ukrayini. [Humanities. Encyclopedia of modern Ukraine]. Otrimano z http://esu.com.ua/search_articles.php?id=24653. (In Ukrainian).

Pustovit, L. (uklad.). (2000). Slovnik inshomovnih sliv: 23 000 sliv ta terminologichnih slovospoluchen. [Dictionary of foreign words: 23,000 words and terminological phrases]. Kiyiv: Dovira. (In Ukrainian).

Rashkevich, Yu. (2014). Bolonskij proces ta nova paradigma vishoyi osviti: monografiya. [Bologna Process and New Paradigm of Higher Education: Monograph]. Lviv : Vidavnictvo Lvivskoyi politehniki. (In Ukrainian).

Riddings, B. (2011). Universitet v ruinah. [University in ruins]. Moskva: Izd. dom Gos. un-ta Vyssh. shk. ekonomiki. (In Russian).

Ryabchenko, V. (2011). Tradicijna pedagogichna paradigma yak «prokrustove lozhe» vitchiznyanoyi vishoyi shkoli v rozvitku osobistosti studenta. [Traditional pedagogical paradigm as "Procrustean bed" of the national high school in the development of the student's personality]. Visha osvita Ukrayini, 3, 32–38. (In Ukrainian).

Ryabchenko, V. (2013). Mehanizm cinnisnogo rozkolu mizh naselennyam shodu j zahodu Ukrayini: yak ce robitsya j komu ce vigidno. [The mechanism of the value split between the population of the East and West of Ukraine: how it is being done and to whom it is beneficial]. Visha osvita Ukrayini : Teoretichnij ta naukovo-metodichnij chasopis, 2, Dodatok 1 : Nauka i visha osvita, 401–421. (In Ukrainian).

Ryabchenko, V. (2013a). Svitoglyadna kompetentnist yak aktualna socialna problema suchasnoyi civilizaciyi. [Worldview competence as an actual social problem of the modern civilization.]. Visha osvita Ukrayini, 3 (50), Dodatok 1: Pedagogika vishoyi shkoli: metodologiya, teoriya, tehnologiyi, T. 1, 130–134. (In Ukrainian).

Ryabchenko, V. (2014). Falsifikaciya vishoyi osviti v Ukrayini yak suspilna problema: svitoglyadno-kompetentnisnij aspekt. [Falsification of Higher Education in Ukraine as a Social Problem: A Worldview-Competency Aspect.]. Visha osvita Ukrayini. Dodatok 1: Pedagogika vishoyi shkoli: metodologiya, teoriya, tehnologiyi, 3, 32–39. (In Ukrainian).

Ryabchenko, V. (2014a). Viznachennya shlyahiv podolannya cinnisnogo rozkolu ta uspishnoyi rozbudovi derzhavnosti Ukrayini z pozicij svitoglyadno-kompetentnisnogo pidhodu. [Determination of the ways to overcome the value split and the successful development of the statehood of Ukraine from the standpoint of the ideological-competence approach.]. Visha osvita Ukrayini : Teoretichnij ta naukovo-metodichnij chasopis. 1, Dodatok 1 : Nauka i visha osvita, 200–208. (In Ukrainian).

Ryabchenko, V. (2015). Visha shkola Ukrayini v zagalnocivilizacijnomu konteksti: socialno-filosofskij analiz z pozicij svitoglyadno-kompetentnisnogo pidhodu. Monografiya. [Higher school of Ukraine in the general civilization context: socio-philosophical analysis from the point of view of the philosophical-competent approach]. Kiyiv: Fitosociocentr. (In Ukrainian).

Ryabchenko, V. (2015a) Demokratizaciya yak zasib podolannya nekompetentnosti j shlyah ozdorovlennya ukrayinskogo suspilstva ta jogo vishoyi shkoli. [Democratization as a mean of overcoming incompetence and the way of improving the Ukrainian society and its higher school.]. Visha shkola Ukrayini v zagalnocivilizacijnomu konteksti: socialno-filosofskij analiz z pozicij svitoglyadno-kompetentnisnogo pidhodu. Monografiya. Kiyiv: Fitosociocentr. (In Ukrainian).

Ryabchenko, V. (2017). Osobistist studenta i zaklad vishoyi osviti v suspilnomu ta globalnomu kontekstah: konceptualni problemi vzayemodiyi ta rozvitku. [Student's Personality and Higher Education Institution in the Social and Global Contexts: Conceptual Problems of Interaction and Development.]. Materiali Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi «Osobistist studenta i sociokulturne seredovishe universitetu v suspilnomu konteksti». Kiyiv: Institut vishoyi osviti NAPN Ukrayini. (In Ukrainian).

Ukrayina pidnyalasya na pershe misce v rejtingu korupciyi E&Y. [Ukraine has risen to the first place in the rating of corruption E & Y.]. (2017, 10 kvitnya). ZN,UA. Otrimano z https://dt.ua/UKRAINE/ukrayina-pidnyalasya-na-pereshe-misce-v-reytingu-korupciyi-e-y-239238_.html. (In Ukrainian).

Shtuler, I. (2016). Porivnyalna harakteristika rozvitku VVP na dushu naselennya Ukrayini ta Franciyi za period 1990-2014 rr. [Comparative characteristic of GDP per capita development in Ukraine and France for the period of 1990-2014]. Naukovij visnik Uzhgorodskogo un-tu. Seriya Ekonomika, 1 (47), T. 1, 121-126. Otrimano z http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/47/1/47_18.pdf. (In Ukrainian).

Paris communiqué: EHEA Ministerial Conference, (2018). Отримано з http://www.ehea. info/media.ehea.info/file/2018_Paris/77/1/EHEAParis2018_Communique_final_952771.pdf.


Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2018-12-30
Як цитувати
Ryabchenko, V. (2018). Університетське середовище та його вплив на розвиток особистості студента: актуалізація проблеми з позицій світоглядно-компетентнісного підходу. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (2(6), 72-116. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2018-6-2-72-116
Розділ
Особистість студента та соціокультурне середовище університету