Роль звіту про самооцінку освітньої програми у системах внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти

  • Dariia Shchegliuk
Ключові слова: звіт про самооцінку, системи забезпечення якості, самоаналіз, освітня програма, освітня діяльність, вища освіта

Анотація

Стаття присвячена запровадженню звіту про самооцінку в практику діяльності закладів вищої освіти України. Описана роль звіту про самооцінку  освітніх програм у системах внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти.

У внутрішніх системах забезпечення якості вищої освіти звіт про самооцінку визначається як інструмент самоаналізу освітніх програм і оцінки дієвості системи забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої діяльності закладу, який дозволяє виявити слабкі сторони програми/системи і запланувати шляхи їх усунення. Для зовнішньої системи забезпечення якості вищої освіти звіт про самооцінку позиціонується як основний документ, що формується провайдером освітніх послуг для зовнішнього оцінювання, у тому числі при акредитації та подачі заявок для участі у глобальних університетських рейтингах.

Обґрунтовуються критерії формування звіту про самооцінку і його структура. Запропоновано типовий шаблон звіту про самооцінку, який відповідає всім вимогам  Закону України «Про вищу освіту» та критеріям «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти». Шаблон звіту включає перелік критеріїв, основні вимоги, основні питання для аналізу та можливі підтвердження, а також містить пропозиції щодо вдосконалення та подальшого розвитку програми.

Запропоновано використання звіту про самооцінку у внутрішніх системах забезпечення якості (під час процедури періодичного перегляду та моніторингу освітніх програм для визначення сильних і слабких сторін, для забезпечення прозорості і зрозумілості різних аспектів освітньої діяльності внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами) і зовнішніх системах забезпечення якості (у тому числі для визначення прогресу закладу вищої освіти та їх ранжуванні – як в цілому, так і за предметними областями).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bugrov, V.A., Gozhyk, A.P., Mazurkievych, M. & in. (2018). Dosvid uchasti Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka u rozvytku systemy zabezpechennya yakosti vyshchoyi osvity Ukrayiny (za materialamy proektu QUAERE): monohrafiya [Experience of Participation of Taras Shevchenko Kyiv National University in the Development of the Quality Assurance System of Higher Education in Ukraine (based on the QUAERE project): monograph]. Kyiv: VPTS «Kyivsʹkyy universytet». (in Ukrainian).

Bugrov, V.A., Gozhyk, A.P., Shchegliuk, D.V. & in. (2018). Akredytatsiya osvitnikh prohram (za materialamy proektu QUAERE): metodychnyy posibnyk [Accreditation of Educational Programs (based on QUAERE project materials): methodical manual]. Kyiv: VPTS «Kyivsʹkyy universytet». (in Ukrainian).

DSTU. (2016). Systema upravlinnya yakistyu. Vymohy: DSTU ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) [Quality Management System]. Kyiv: DP «UkrNDNTS». (in Ukrainian).

Zakon. (2014). Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» [Low of Ukraine on Higer Education] vid 01 lypnya 2014 roku za №1556-VII. Otrymano z http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (in Ukrainian).

Zakon. (2017). Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» [Low of Ukraine on Education] vid 5 veresnya 2017 roku za №2145-VIII. Otrymano z http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. (in Ukrainian).

Panych. (2017). Panych O. Yakoyu bude reforma akredytatsiyi u vyshchiy osviti? [What will be the Reform of Accreditation in Higher Education?] Otrymano z http://education-ua.org/ua/articles/1029-yakoyu-bude-reforma-akreditatsiji-u-vishchij-osviti. (in Ukrainian).

Finikov, T.V., Tereshchuk, V.I. & in. (2018). Lokalʹni systemy upravlinnya yakistyu: svitovyy dosvid ta ukrayinsʹki praktyky pobudovy [Local Quality Management Systems: Global Experience and Ukrainian Construction Practices]. / Mizhnarodnyy fond doslidzhenʹ osvitnʹoyi polityky. (Za red. T.V. Finikova, V.I. Tereshchuka. Kyiv: Takson. (in Ukrainian).

Standards and Guideliens. (2015). Standards and Guideliens for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Kyiv: TOV «Polihraf plyus». (in Ukrainian).


Переглядів анотації: 29
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2018-12-30
Як цитувати
Shchegliuk, D. (2018). Роль звіту про самооцінку освітньої програми у системах внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (2(6), 34-44. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2018-6-2-34-44
Розділ
Забезпечення якості вищої освіти