Розроблення освітньої програми: нормативно-правове та методичне забезпечення

  • Olena Khrutska
Ключові слова: гарант програми, керівник проектної групи, компетентності, освітня програма, програмні результати навчання, проектна (робоча) група, якість вищої освіти

Анотація

Українська вища освіта знаходиться на стадії реформування. Зокрема відбувається перехід від традиційного дисципліно-орієнтованого до компетентнісного підходу, запроваджується студентоцентризм у навчанні та викладанні, що вимагає переосмислення підходів до розроблення освітніх програм та забезпечення якості вищої освіти на цьому етапі. У Паризькому комюніке від 25 травня 2018 року зазначається, що забезпечення якості у відповідності зі «Стандартами та рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти ESG-2015» є одним з трьох ключових зобов’язань, вирішальних для посилення й підтримки якості та співпраці в середині ЄПВО. Тож забезпечення якості вищої освіти, зокрема якості освітніх програм є актуальним як для Українського так і для Європейського просторів вищої освіти.

У статті проаналізовано існуючі в Україні нормативно-правову та методичну бази з питання розроблення освітніх програм. Досліджено вимоги Закону України «Про вищу освіту» щодо розроблення нових освітніх програм. Досліджено вимоги «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» щодо складу проектної (робочої) групи та до її керівника (гаранта програми). Розглянуто «Методичні рекомендації з розроблення освітніх програм», «Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти», листи Міністерства освіти і науки України із роз’ясненнями питань щодо розроблення освітніх програм. Проаналізовано відповідності та суперечності між зазначеними документами та «Стандартами та рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти ESG-2015». Досліджено та узагальнено нормативні вимоги та методичні рекомендації щодо реалізації послідовних етапів процесу розроблення нових освітніх програм. Виявлено неузгодженість термінології та аспекти, нормативно-правове та методичне забезпечення яких є недосконалим, зокрема вимоги щодо складу робочої групи, права та обов’язки гарантів, залучення стейкхолдерів до процесу розроблення освітніх програм.

Запропоновано розробити нормативне підґрунтя та методичні рекомендації щодо висвітлення питання відповідальності керівника проектної групи (гаранта освітньої програми), а також передбачити на нормативному та методичному рівнях можливість залучення до розроблення освітніх програм не лише науково-педагогічних або наукових працівників, а й інших стейкхолдерів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Zaharchenko, V. M., Lugovij, V. I., Rashkevich, Yu. M. & Talanova, Zh. V. (2014). Rozroblennya osvitnih program. Metodichni rekomendaciyi. [Development of educational programmes. Guidelines]. Kiyiv: DP «NVC «Prioriteti». (in Ukrainian).

Zakon Ukrayini «Pro vishu osvitu». [Law of Ukraine On Higher Education]. (2014). Otrimano z http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (in Ukrainian).

Zakon Ukrayini «Pro osvitu». [Law of Ukraine On Education]. (2017). Otrimano z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. (in Ukrainian).

Licenzijni umovi provadzhennya osvitnoyi diyalnosti. [Licensing conditions for conducting educational activities]. (10 05 2018 p.). Otrimano z: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF. (in Ukrainian).

Metodichni rekomendaciyi dlya rozroblennya profiliv stupenevih program, vklyuchayuchi programni kompetentnosti ta programni rezultati navchannya. [Methodical recommendations for the development of graduate program profiles, including program competencies and program learning outcomes]. Rashkevich, Yu. (per. z angl.). (2016). Kiyiv: TOV «Poligraf plyus». (in Ukrainian).

Metodichni rekomendaciyi shodo rozroblennya standartiv vishoyi osviti. [Methodical recommendations for the development of higher education standards]. (2017). Otrimano z https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf. (in Ukrainian).

Polozhennya pro organizaciyu osvitnogo procesu u Kiyivskomu nacionalnomu universiteti imeni Tarasa Shevchenka. [Regulations on the organization of the educational process at the Taras Shevchenko National University of Kyiv]. (2018). № 158-32 vid 05.03.2018. Otrimano z Kiyivskij nacionalnij universiteti imeni Tarasa Shevchenka: http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poryadok_OP.pdf. (in Ukrainian).

Primirnij zrazok osvitno-profesijnoyi programi dlya pershogo ta drugogo rivniv. [An exemplary sample of the educational program for the first and second levels]. (2017). List Ministerstva osviti i nauki Ukrayini № 1/9-239 vid 28.04.2017 roku, Kiyiv. (in Ukrainian).

Pro viznannya osvitnih program pershogo (bakalavrskogo), drugogo (magisterskogo) rivniv vishoyi osviti ta osvitno-kvalifikacijnogo rivnya «molodshij specialist» takimi, sho akreditovani na pidstavi chinnih sertifikativ pro akreditaciyu specialnostej. [About the recognition of educational programmes of the first (bachelor), the second (master) levels of higher education and the educational-qualification level «junior specialist» as accredited on the basis of valid certificates of accreditation of specialties]. (2017). Otrimano z http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1423-17. (in Ukrainian).

Standarti ta rekomendacij shodo zabezpechennya yakosti v Yevropejskomu prostori vishoyi osviti ESG-2015. [Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area ESG-2015]. (2015). Kiyiv: TOV «Poligraf plyus». (in Ukrainian).

Shodo nadannya roz’yasnen stosovno osvitnih program. [Providing clarifications on educational programmes]. (2018). List Ministerstva osviti i nauki Ukrayini № 1/9-377 vid 05.06.2018 roku. (in Ukrainian).

Ministerstvo osviti i nauki Ukrayini. Zatverdzheni standarti vishoyi osviti. [Approved Higher Education Standards]. (2018). Otrimano z https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti). (in Ukrainian).

Ministerstvo osviti i nauki Ukrayini. Standarti vishoyi osviti dlya inshih specialnostej perebuvayut na stadiyah rozroblennya, gromadskogo obgovorennya abo zatverdzhennya (proekti standartiv vishoyi osviti). [Higher education standards for other specialties are at the stages of development, public discussion or approval (higher education standards projects)]. (2018). Otrimano z https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti. (in Ukrainian).


Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2018-12-30
Як цитувати
Khrutska, O. (2018). Розроблення освітньої програми: нормативно-правове та методичне забезпечення. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (2(6), 21-33. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2018-6-2-21-33
Розділ
Забезпечення якості вищої освіти