Досвід управління дослідницькою діяльністю в університетах Сполученого Королівства: філософсько-аналітичний підхід

Ключові слова: врядування, дослідницьке врядування, дослідницька політика, рамки дослідницького врядування

Анотація

Розуміння необхідності посилення дослідницької складової у діяльності вітчизняних університетів для повноцінного входження України до Європейського простору вищої освіти та Європейського дослідницького простору спонукає до пошуку сучасних механізмів управління дослідженнями. Аналіз досвіду управління дослідницькою діяльністю в університетах Сполученого Королівства – однієї з країн-лідерів вищої освіти відповідно до міжнародних рейтингів – свідчить про те, що ефективним механізмом управління дослідженнями є дослідницьке врядування як складова системи університетського врядування. Не зважаючи на те, що на думку європейських експертів університетське врядування має прямий вплив на результати досліджень, дотепер у вітчизняній освітній науці не існує цілісного аналізу механізмів реалізації дослідницького врядування у країнах-лідерах вищої освіти. Метою статті є аналіз досвіду управління дослідженнями через розроблення рамок дослідницького врядування в університетах Сполученого Королівства з метою вивчення можливостей для імплементації кращих практик у систему вітчизняної вищої освіти. Для досягнення поставленої мети було використано методи аналізу, синтезу, порівняння, систематизації наукових та інтернет-джерел, що дало змогу виявити особливості управління дослідженнями в університетах Сполученого Королівства. Застосування методу узагальнення дало змогу зробити висновки про отримані результати дослідження. У статті обґрунтовується актуальність модернізації системи управління дослідженнями у вітчизняних університетах. Проаналізовано досвід управління дослідженнями через розроблення та використання рамок дослідницького врядування в університетах Сполученого Королівства. Проаналізовано склад та опис елементів рамок дослідницького врядування, наведено їх узагальнену характеристику. Охарактеризовано особливості використання рамок дослідницького врядування в університетах Сполученого Королівства, наведено перелік ключових документів та основних акторів (учасників) дослідницького врядування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

I. Drach, Інститут вищої освіти НАПН України

Доктор педагогічних наук, доцент

Перший заступник директора ІнститутУ вищої освіти НАПН України

Посилання

Vorobyova, O.P., Goretskaya, T.O., Demyanenko, N.M., Kalashnikova, S.A., Kovalenko, O.M., Lugovy, V.I. … Tkachenko V.P. (2015). Avtonomiia ta vriaduvannia u vyshchii osviti: monohrafiia. [Autonomy and Governance in Higher Education: Monograph]. Kyiv.: Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy (in Ukrainian).

Drach, І. (2018). Upravlinnia doslidnytskoiu diialnistiu v systemi doslidnytskoho vriaduvannia: kharakterystyka ta zakonomirnosti [Management of Research Activities in the System of Research Governance: Characteristics and Patterns]. Vyshcha osvita v Ukraini, 3, 60–65 (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro naukovu ta naukovo-tekhnichnu diialnist» [Law of Ukraine On Scientific and Scientific-Technical Activities] (2015). Vid 26 lystopada 2015. № 848-VIII. Retrived from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (in Ukrainian).

Kalashnikova, S. (2016). Rozvytok liderskoho potentsialu suchasnoho universytetu: osnovy ta instrumenty : navch. posib. [Development of the Leadership Potential of a Modern University: Fundamentals and Tools: Teaching. manual]. Kyiv. : Priorytety (in Ukrainian).

Kalashnikova, S., & Zhdanova, K. (2013). Vriaduvannia u vyshchii osviti: sutnist, vymiry, tendentsii [Management in Higher Education: Essence, Measurements, Trends]. Vyshcha osvita Ukrainy, 3, 69–74 (in Ukrainian).

Aghion, P., Dewatripont, M., Hoxby, C., Mas-Colell, A. і Sapir, A. (2010), Управління та ефективність університетів: свідчення з Європи та США. Економічна політика, 25, 7–59. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w14851

Canterbury Crist Church University. Research Governance framework. Retrieved from https://www.canterbury.ac.uk/research-and-consultancy/documents/research-governance-framework.pdf

Chonu, M.-H., Junglbut, J., Ravinet, P. & Vucasovic, M. (2017). Higher education governance and policy: an introduction to multi-issue, multi-level and multi-actor dynamics. Policy and society. 36. http://dx.doi.org doi.:10.1080/14494035.2017.1287999/

Framework for Research Governance – An overarching policy statement for research activity at the University of Westminster (2017). University of Westminster. Retrieved from https://www.westminster.ac.uk/sites/default/public-files/general-documents/research-governance-framework.pdf

Governance and Ethics. Canterbury Crist Church University. Retrieved from https://www.canterbury.ac.uk/research-and-consultancy/governance-and-ethics/governance-and-ethics.aspx

Keczer, G. (2012). Governance reforms in European universities. International journal of economics and finance studies, 4 (2), 61. Retrieved from http://www.sobiad.org/eJOURNALS /journal_IJEF/archieves/2012_no_2_new/gabriella_keczer.pdf.

Kirkland, J. & Ajai-Ajagbe, P. (2013). Research management in African universities: from awareness raising to developing structures [E-Reader Version]. Retrieved from https://www.carnegie.org/media/filer_public/df/ca/dfcac790-1792-4e8e-a7ea-b19ef174d403/ccny_report_2013_awareness.pdf:

Mashaah, T., Hakim, J., Chidzonga, M., Kangwende R., Naik, Y., Federspiel… & Gomo, E. (2014). Strengthening Research Governance for Sustainable Research: Experiences from Three Zimbabwean Universities. Academic Medicine. 89(8): 69–72. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4116635/

Rani, M., Bekedam, H., Buckley, BS, World Health Organization Regional office for Western Pacific (2011). Improving health research governance and management in the Western Pacific: a WHO expert consultation. J Evid Based Med., 4(4), 204–213. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23672750

Research Governance Framework for Health and Social Care (2005). Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/139565/dh_4122427.pdf

Vucasovic, M., Junglbut, J., Chonu, M.-H., Elken, M., Ravinet, P. (2018) Multi-level, Multi-actor and Multi-Issue Dimension of Governance of the European Higher Education Area, and Beyond. European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies. 1, 321-334. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77407-7_20

Yasamy, M., Maulik, P., Tomlinson, M., Lund, C., Van Ommeren, M., & Saxena, S. (2011). Responsible governance for mental health research in low resource countries. PLoS Med 8(11): e1001126. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001126


Переглядів анотації: 91
Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Drach, I. (2018). Досвід управління дослідницькою діяльністю в університетах Сполученого Королівства: філософсько-аналітичний підхід. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (1(5), 13-25. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2018-5-1-13-25
Розділ
ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ