ABOUT EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROGRAM "POLICY AND LEADERSHIP IN HIGHER EDUCATION"

  • Iryna Lynovа
Keywords: educational-scientific program; Doctor of philosophy; competence; program learning outcomes; ensuring the quality of doctoral training

Abstract

The article proposes consideration of the educational and scientific program "Policy and Leadership in Higher Education" of the third (educational and scientific) level - the degree of Ph.D. in the specialty 011 - The science of education of the Institute of Higher Education of the National Academy of Sciences of Ukraine. There are presented the program profile and competency that the learner and program learning outcomes should acquire the conditions for ensuring the quality of implementation of the educational - scientific program "Policy and Leadership in Higher Education".

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2. Линьова І. Підготовка та розвиток молодих дослідників в університеті на основі парадигми лідерства: навчальний посібник / Линьова І.− Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40с. – С. 9
3. Линьова І. О. Підготовка молодого дослідника у закладах вищої освіти на засадах колегіального лідерства [Електронний ресурс] / Ірина Линьова // International Scientific Journal of Universities and Leadership. – № 3. – 2016 // Режим доступу : http://elite-journal.org/zmist-2/rozdil-2-rozvitok-liderstva-dlya-osviti-5/
4. Линьова І. O. Теоретико-методологічні основи забезпечення якості докторської підготовки: аналіз європейського досвіду [Електронний ресурс] // Автономія та врядування у вищій освіті: збірник наукових праць / [О. П. Воробйова, К. О. Жданова, І. Б. Зарубінська, С. А. Калашнікова, О. І. Козієвська, І. О. Линьова, В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова] ; За ред. С. А. Калашнікової, В. І. Лугового, Ж. В. Таланової. – К., 2014. – С.144. – Режим доступу : hed.org.ua/images/biblioteka/ zbirnik_Avtonomiya-ta-vraduv-Vish- osv_IVO-NAPN-2014-236s.pdf
5. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) від 23 березня 2016 р. № 261 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ cardnpd?docid=248945529

Abstract views: 57
PDF Downloads: 82
Published
2017-12-25
How to Cite
LynovаI. (2017). ABOUT EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROGRAM "POLICY AND LEADERSHIP IN HIGHER EDUCATION". International Scientific Journal of Universities and Leadership, (4). Retrieved from https://ul-journal.org/index.php/journal/article/view/66