THE ANALYSIS OF RESULTS OF PEDAGOGIC EXPERIMENT ON LEADERSHIP POTENTIAL DEVELOPMENT IN STUDENTS OF TECHNICAL HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT

  • Olexandr Romanovskiy
  • Svetlana Reznik
Keywords: leadership potential, pedagogic experiment, formation, check stage of a pedagogic experiment

Abstract

The article contains the analysis of results of pedagogic experiment on leadership potential development in students of technical higher education establishments. After the experiment was over, the students in the experimental group displayed a considerably higher level of leadership potential formation than those in the reference group. Thus, in the experimental group the number of students with a high level of the mentioned factor’s formation has changed approximately by one- third (15.7 % growth) than that in the reference group (4.9 % growth). The number of students with low level of the viewed factor formation has decreased in the experimental group by 23.4 %, while in the reference group by 10.7 %. The experiment results have enabled us to come to a conclusion that the developed psychology-and-pedagogic program considerably influences the formation of leadership potential in students of a technical higher education establishment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Antonakis J. The Nature of Leadership / J. Antonakis, A. T. Cianciolo, R. J. Sternberg. - USA, CA: Sage Publications, 2004.- 438 p.
2. Дафт Р. Л. Уроки лидерства / P. Л. Дафт – М. : Эксмо, 2008. – 480 с.
3. Джордж Б. Уроки выдающихся лидеров. Как развить и укрепить лидерские качества / Б. Джордж, П. Симс. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 352 с.
4. Пермінова С. О. Ефективне лідерство в умовах глобалізації ринку / С. О. Пермінова, В.О. Пермінова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2010. – Вип.17. – С. 59-66.
5. Драч І. І. Лідерство як основа управлінської діяльності сучасного керівника навчального закладу / І. І. Драч // Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя: матеріали ХХІІІ Міжнар. Всеукр. наук.-практ. конф., , 20- 27 травня 2015 р. – Запоріжжя, 2015. – С. 35–36.
6. Калашнікова С. А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій: автореф. дис ... д-ра пед. наук: 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / Світлана Андріївна Калашнікова. – Київ, 2011 . – 36 с
7. Локшин В. С. Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в контексті процесу модернізації вищої освіти / В. С. Локшин // Духовність особистості. – 2013. – Вип. 1. – С. 109-120.
8. Новикова С. А. Развитие лидерских качеств будущих менеджеров в процессе профессиональной підготовки: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Новикова Светлана Антольевна. – Магнитогорск, 2009. – 211с.
9. Саляхов В. Ю. Формирование лидерских качеств студентов: на опыте подготовки менеджеров: дисерт. … кандидат педагогических наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Саляхов В. Ю. Волгоград, 2008. – 189 с.

Abstract views: 80
PDF Downloads: 321
Published
2017-12-25
How to Cite
Romanovskiy, O., & Reznik, S. (2017). THE ANALYSIS OF RESULTS OF PEDAGOGIC EXPERIMENT ON LEADERSHIP POTENTIAL DEVELOPMENT IN STUDENTS OF TECHNICAL HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (4). Retrieved from https://ul-journal.org/index.php/journal/article/view/56