LEGAL BASIS OF INSTITUTIONAL CAPACITY IN UKRAINIAN UNIVERSITIES IN THE CONTEXT OF GLOBAL LEADERSHIP

  • Oksana Kovalenko Department of Leadership and Institutional the Development of Higher Education, Institute of Higher Education NAPS of Ukraine
Keywords: autonomy, legal framework, regulations, University, legal equality, conflicts in the law, academic freedom, higher education

Abstract

The article is devoted to a problem of constructing a modern informational and analytical system for managing the academic process of a higher educational institution as a control system for a specific. The basic idea is to use the IAS University which is developed and is being Woo article examines the legal framework institutional capacities of the Ukrainian universities. In particular is analyzed the work of structural divisions of the University regulatory documents that guide the operations of institutions of higher education. The individual components of the principle of autonomy of universities: academic, financial, organizational, personnel, research autonomy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Vykhanskyi O.S. Stratehycheskoe upravlenye. – M.: «Ekonomyst», 2004.296s.
2. Hrudzynskyi A. O. Unyversytet kak predprynymatelskaia orhanyzatsyia // SOTsYS. – 2003. – №4. S. 113 – 119.
3. Zakon Ukrainy "Pro vyshchu osvitu" № 37-38, 2014
4. Kremen V. H. Osvita i nauka v Ukraini – innovatsiini aspekty. Stratehiia. Realizatsiia. Rezultaty. – K. : Hramota. 2005. – S. 252 – 253.
5. Kurennoi V.A. Dyskussyia ob unyversytete// Otechestvennыe zapysky (setevaia versyia). – 2003. №6 [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: .
6. Mill Dzh. St. Pro pidstavy ta mezhi laisser-faire, abo pryntsypu nevtruchannia// Liberalizm / Antolohiia. – K.: Smoloskyp, 2002 – S. 642-643.
7. Brezhneva Y. H. Formyrovanye unyversytetskoho kompleksa ynnovatsyonnoho typa: sushchnost, ynstrumentaryi upravlenyia, orhanyzatsyonnыe aspektы realyzatsyy / Y. H. Brezhneva. – Maikop : MHTU, 2007. – 48 s.
8. Zhuravskaia N. T. Metodolohyia, teoryia y praktyka systemnoho upravlenyia razvytyem ynnovatsyonnoi deiatelnosty v vыsshem obrazovanyy / N. T. Zhuravskaia. – Tomsk : Tomskyi hos. un-t, 2007. – 293 s.
9. Klymenko A. V. Unyversytetы v sovremennom myre: modely obrazovanyia, orhanyzatsyy nauchnыkh yssledovanyi, tekhnolohycheskykh ynnovatsyi / A. V. Klymenko, N. D. Rohalev. – M. : Yzd-vo MЭY, 2005. – 41 s.
10. Novykov D. A. Modely y mekhanyzmы upravlenyia nauchnыmy proektamy v VNZ / D. A. Novykov, A. L. Sukhanov. – M. : Yn-t upravlenyia obrazovanyem RAO, 2005. – 80 s.
11. Perspektyvy innovatsiinoho rozvytku Ukrainy : analitychna dopovid // Perspektyvy innovatsiinoho rozvytku Ukrainy : zb. nauk. st. / za red. Ia. A. Zhalila. – K. : Alterpres, 2002. – 128s. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm.
12. Reznykov S. Yssledovatelskye unyversytetы kak tsentrы ynnovatsyonnoho razvytyia stranы / S. Reznykov // Zerkalo nedely. Ukrayna. – 2011. – № 2. – S. 16–24.
13. Ohnev’iuk V. O. Osvita v systemi tsinnostei staloho liudskoho rozvytku: [monohr.] / V. O. Ohnev’iuk. — K.: Znannia Ukrainy, 2003. — 450 s.
14. Pykov H. H. Yz ystoryy evropeiskoi kulturы [Эlektronnыi resurs] / H. H. Pykov. — Rezhym dostupa: http://gkaf.narod.ru/pikov/09.htm
15. Poliakov M. V. Klasychnyi universytet: evoliutsiia, suchasnyi stan, perspektyvy / M. V. Poliakov, V. S. Savchuk. — K.: Heneza, 2004. — 416 s.
16. Sharibzhanova H.O. Profesorsko-vykladatskyi korpus kharkivskoho universytetu naprykintsi KhIKh na pochatku KhKh st. / H.O. Sharibzhanova, S.M. Kulish // Visnyk Kharkivskoho natsionaloho universytetu imeni V.N. Karazina, №835. Kharkiv: 2008. – s.28-38.
17. Andrushchenko V.P. Rozdumy pro osvitu. / V. P. Andrushchenko. K.: Heneza, 2009. 840 s.
18. Halpierina V.O.Deiaki pytannia doslidzhennia derzhavnoi osvitnoi polityky // Vyshcha osvita Ukrainy: Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys. – Kyiv, 2002. №4(6). – S. 70-75.
19. Halpierina V.O. Doslidzhennia ta analiz osvitnoi polityky u vitchyznianomu suspilstvoznavstvi: zdobutky, problemy ta perspektyvy // Nova paradyhma: Almanakh naukovykh prats. – Zaporizhzhia, 2003. – Vyp.31. – S.95-107.
20. Halpierina V.O. Rivnyi dostup do yakisnoi osvity – priorytetne zavdannia derzhavnoi osvitnoi polityky // Vyshcha osvita Ukrainy: Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys. – Kyiv, 2003. №4 (dodatok). – S. 72-77.
21. Halpierina V.O. Do novoi rivnovahy u rozpodili upravlinskykh povnovazhen: Ukraina i Polshcha // Vestnyk Khersonskoho hosudarstvennoho tekhnycheskoho unyversyteta. – Kherson, 2001. №2(11). – S.151-152.
22. Halpierina V.O. Problema vdoskonalennia profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv u haluzi osvity // Humanitarna osvita Ukrainy na mezhi stolit: Zb. nauk. prats. – Vyp. 4. – Drohobych: Vidrodzhennia, 2001. – S.85-91.
23. Halpierina V.O. Universytetska osvita Ukrainy KhKhI stolittia: problemy, perspektyvy ta tendentsii rozvytku // Vyshcha osvita Ukrainy: Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys. – Kyiv, 2001. №2. – S. 121-122.
24. Vysoka misiia: Spivrobitnytstvo Kyivskoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka z vuzamy Yevropy / L. V. Huberskyi. K. : Pravda Yaroslavychiv, 2010. 190 s.
25. Bolonskyi protses: holovni pryntsypy vkhodzhennia v Yevropeiskyi prostir vyshchoi osvity / V. S. Zhuravskyi, M. Z. Zghurovskyi ; Natsionalnyi tekhnichnyi un-t Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi in-t". K. : Politekhnika, 2003. 200 s.
26. Bolonskyi protses: holovni pryntsypy vkhodzhennia v Yevropeiskyi prostir vyshchoi osvity / V. S. Zhuravskyi, M. Z. Zghurovskyi ; Natsionalnyi tekhnichnyi un-t Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi in-t". K. : Politekhnika, 2003. 200 s.
27. Koziubra M. Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan ta Kh. : Pravo, 2008 . – 199 s.
28. Osvita Ukrainy: normatyvno-pravovi dokumenty: Do II Vseukrainskoho zizdu pratsivnykiv osvity / holova redkol. V. H. Kremen. K. : Milenium, 2001. 470 s.
29. Osvita Ukrainy za roky nezalezhnosti: stan, fakty, podii / Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy ; zah. red. V. H.Kremen. K. : Vyshcha shkola, 2001. 159 s.
30. Luhovyi. V. Do top-zakladiv Yevropy i svitu: novi rubezhi rozvytku Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy v konteksti yevrointehratsii / V. Luhovyi // Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. 2013. № 2. S. 5-13.
31. Teoretyko-metodolohichni osnovy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom systemy osvity Ukrainy: avtoref. dys... d-ra ped. nauk : 13.00.06 / Nikolaienko Stanislav Mykolaiovych; Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad "Universytet menedzhmentu osvity". K., 2009. 44 s.
32. Ohnev’iuk V. Osvitnia polityka yak derzhavnyi priorytet. / V. Ohnev’iuk // Osvitolohiia. 2014. Vyp. 3. S. 59-65.
33. Ohnev’iuk V. Osvitolohiia – naukovyi napriam intehrovanoho doslidzhennia sfery osvity. / V.Ohnev’iuk, S. Sysoieva // Ridna shkola. 2012. № 4-5. S. 44-51.
34. Sysoieva S. Sfera osvity yak ob’iekt doslidzhennia. / S. Sysoieva // Osvitolohiia. 2012. Vyp. 1. S. 22-29.

Abstract views: 85
PDF Downloads: 32
Published
2016-12-20
How to Cite
Kovalenko, O. (2016). LEGAL BASIS OF INSTITUTIONAL CAPACITY IN UKRAINIAN UNIVERSITIES IN THE CONTEXT OF GLOBAL LEADERSHIP. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (2). Retrieved from https://ul-journal.org/index.php/journal/article/view/20
Section
THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP POTENTIAL OF UNIVERSITIES