Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Завантажити шаблон статті

  

Вимоги до статей

 • Мова статті (українська або англійська)
 • Назва статті (подається українською та англійською мовами)
 • УДК
 • Інформація (довідка) про автора(ів) (подається українською та англійською мовами):
  • прізвище, ім’я
  • науковий ступінь, вчене звання (за наявності)
  • країна, місце основної роботи, посада.
  • е-mail.
  • контактний телефон
  • ORCIDiD
 • Анотація статті (не менше 1800 знаків) має містити: наукову новизну; короткий зміст; ключові слова (подається українською та англійською мовами)
 • Технічні вимоги до тексту:
  • орієнтовний обсяг – 20-40 тис. знаків
  • формат - Word
  • шрифт – Calibri Light
  • кегль 12
  • інтервал між рядками – 1
  • поля – 2 см (з усіх сторін)
 • Вимоги до структури статті:
  • Вступ (актуальність; постановка проблеми; аналіз попередніх досліджень з проблеми; мета; завдання)
  • Методи та/або методика дослідження
  • Результати та їх обговорення (виклад основного матеріалу)
  • Висновки (узагальнення результатів, перспективи подальших досліджень)
  • Бібліографічні посилання
  • References

Вимоги до бібліографічних посилань

 • наприкінці статті наводиться 2 ненумерованих алфавітних списки цитованої літератури, окремо кирилицею (бібліографічні посилання) і латиною (references; транслітерація і переклад на англійську мову назв наукових праць) згідно з форматом АРА (зразки оформлення літератури за цим стилем можна подивитися наприклад за посиланням: http://liu.cwp.libguides.com/citapa)

Процедура подання та рецензування рукописів статей

Автор, подаючи свою статтю на розгляд до редакції журналу тим самим засвідчує  своє погодження з політиками та вимогами журналу.

Стаття подається в електронному вигляді на e-mail: ul_editor@ukr.net у термін визначений датою виходу чергового номеру журналу

Рішення щодо можливості прийняття до друку здійснюється за результатами експертизи що відбувається в три етапи (про результати перевірки на кожному етапі редакція інформує автора окремо, причому кожний наступний етап перевірки здійснюється тільки при позитивному проходженні попереднього):

І. Технічна експертиза (10 днів).

ІІ. Перевірка тексту на плагіат (10 днів).

ІІІ. «Подвійне сліпе» рецензування (20 днів).

Публікація в журналі є безкоштовною для автора.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.