ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Зінченко Віктор, Інститут вищої освіти НАПН України, завідувач відділу інтернаціоналізації вищої освіти, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, https://orcid.org/0000-0001-9729-6861

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Бойко Оксана, Національний університет “Києво-Могилянська Академія” (Україна), старший викладач Школи соціальної роботи ім. проф. Володимира Полтавця, кандидат педагогічних наук, доктор філософії з соціальної роботи, https://orcid.org/0000-0001-8445-3813

Бойченко Михайло, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна), професор кафедри теоретичної і практичної філософії, доктор філософських наук, професор, https://orcid.org/0000-0003-1404-180X

Гудонієне Дайна, Каунаський технологічний університет (Литва), викладач Кафедри мультимедійної інженерії Факультету інформатики, PhD, https://orcid.org/0000-0002-6338-5556

Драч Ірина, Інститут вищої освіти НАПН України, перший заступник директора, доктор педагогічних наук, доцент, https://orcid.org/0000-0001-7501-4122

Калашнікова Світлана, Інститут вищої освіти НАПН України, директор, доктор педагогічних наук, професор, Національний експерт з реформування вищої освіти, https://orcid.org/0000-0002-3836-1915 (заступник головного редактора)

Ковтун Олена, Національний авіаційний університет, завідувач кафедри іноземної філології, доктор педагогічних наук, професор, https://orcid.org/0000-0001-5216-6350

Кохтамакі Вуокко, Університет Тампере (Фінляндія), викладач, ад’юнкт професор відділу вищої освіти Факультету менеджменту і бізнесу, PhD, https://orcid.org/0000-0003-4438-0829

Луговий Володимир, Національна академія педагогічних наук України, перший віце-президент, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Національний експерт з реформування вищої освіти, https://orcid.org/0000-0003-1650-066X

МакНей Ян, Університет Гринвіча (Велика Британія), почесний професор з вищої освіти і управління Кафедри освіти і суспільствознавства Факультету освіти і здоров’я, https://orcid.org/0000-0002-6096-4640

Нітенко Ольга, Національна академія прокуратури України, завідувач кафедри іноземних мов, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент, https://orcid.org/0000-0001-7349-4054

Олександр Романовський, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (Україна), завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, доктор педагогічних наук, професор, https://orcid.org/0000-0002-0602-9395

Оржель Олена, Інститут вищої освіти НАПН України, завідувач відділу політики і врядування у вищій освіти, доктор наук з державного управління, доцент, https://orcid.org/0000-0001-9912-0173

Пазюра Наталія, Національний авіаційний університет (Україна), завідувач кафедри авіаційної англійської мови, доктор педагогічних наук, професор, https://orcid.org/0000-0003-1234-7610

Руткаускієне Данголє, Каунаський технологічний університет (Литва), доцент Кафедри мультимедійної інженерії Факультету інформатики, PhD, https://orcid.org/0000-0001-6326-3228

Слюсаренко Олена, Інститут вищої освіти НАПН України, заступник директора з наукової роботи, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, https://orcid.org/0000-0001-7957-1794

Таланова Жанна, Національний Еразмус+ офіс в Україні, менеджер з аналітичної роботи, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, https://orcid.org/0000-0003-4007-2677

Цай Юджио, Університет Тампере (Фінляндія), викладач, ад’юнкт професор відділу вищої освіти Факультету менеджменту і бізнесу, PhD, http://orcid.org/0000-0002-7934-3828

Червона Леся, Інститут вищої освіти НАПН України, провідний науковий співробітник відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, https://orcid.org/0000-0002-3036-3668 (відповідальний секретар)

Шумілова Юлія, Університет Тампере (Фінляндія), науковий співробітник відділу вищої освіти факультету управління і бізнесу, магістр з управління вищою освітою, https://orcid.org/0000-0002-4193-1130