ISSN (Online) 2520-6702

Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство» рецензований науковий журнал, присвячений проблемам розвитку лідерського потенціалу у вищій освіті, процесам реформування вищої освіти, провідному досвіду управління університетами на національному, європейському та міжнародному рівнях. Журнал публікує повні тексти статей в Інтернеті з відкритим доступом.

Журнал створений у рамках проекту Програми Європейського Союзу TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (Education for Leadership, Innovations and Talent Encouraging,  ELITE) (544343-TEMPUS-1-2013-1-LTTEMPUS-SMHES).

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016, журнал внесено до "Переліку наукових фахових видань України" (Педагогічні науки)

Спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки (01 Освіта/Педагогіка), 033 Філософія (03 Гуманітарні науки)

Тематика:

  • Реформування вищої освіти.
  • Розвиток лідерського потенціалу університетів.
  • Розвиток лідерського потенціалу у вищій освіті.
  • Провідний досвід управління університетами.
  • Вища освіта України у контексті розвитку Європейського простору вищої освіти.
  • Інтернаціоналізація вищої освіти.
  • Інтеграція вищої освіти і досліджень.
  • Політика і врядування у вищій освіті.
  • Лідерство та інституційний розвиток вищої освіти.
  • Економіка вищої освіти.

Засновник: Інститут вищої освіти НАПН України

Головний редактор: Зінченко Віктор

Мови публікацій: українська, англійська

Періодичність виходу: 2 випуски на рік

Рік заснування: 2015 рік